Επιλέγοντας τον ιδανικό πάροχο υπηρεσιών cloud: Σημεία επιλογής για ομάδες ΙΤ

Post Image

Στο σημερινό ταχέως εξελισσόμενο ψηφιακό τοπίο, η επιλογή του σωστού παρόχου υπηρεσιών cloud είναι ζωτικής σημασίας για κάθε Ελληνική επιχείρηση.

Η ΙΤ ομάδα ή συνεργάτης μιας εταιρίας, αντιλαμβάνεται πλέον άμεσα τη σημασία της λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους και τις απαιτήσεις της επιχείρησης ή οργανισμού της.

Αυτό το άρθρο έχει ως στόχο να σας παρέχει σημαντικές πληροφορίες και καθοδήγηση σχετικά με τα ποια είναι τα κύρια σημεία που πρέπει να προσεχθούν κατά την επιλογή ενός παρόχου υπηρεσιών cloud, έτσι ώστε να μεγιστοποιήσετε τα οφέλη σας από την κάθε cloud λύση που υιοθετήσετε.

Α) Καθορίστε τις συγκεκριμένες ανάγκες της επιχείρησής σας

 • Αξιολογήστε τους στόχους της εταιρίας σας, πιθανές απαιτήσεις επεκτασιμότητας των υποδομών σας και τις πολιτικές διαχείρισης των δεδομένων σας.
 • Προσδιορίστε τον τύπο cloud υπηρεσιών (IaaS, PaaS, SaaS) που ευθυγραμμίζονται βέλτιστα με τις επιχειρηματικές σας ανάγκες.
 • Αξιολογήστε το επίπεδο ελέγχου και παραμετροποίησης που απαιτείται από τις εφαρμογές σας καθώς και την υποδομή σας.

Β) Αξιοπιστία και απόδοση

 • Αναζητήστε έναν πάροχο υπηρεσιών cloud με αποδεδειγμένο ιστορικό επιτυχημένων υλοποιήσεων και υψηλής διαθεσιμότητας των υπηρεσιών τους.
 • Ζητήστε πληροφορίες και αξιολογήστε τα κέντρα δεδομένων τους, τις υποδομές τους και τις δυνατότητες του δικτύου τους.
 • Εξετάστε την παρουσία του παρόχου στην χώρα του (ή και αλλού) και τις επιλογές συνδεσιμότητας που σας παρέχει ώστε να εξασφαλίσετε την πραγματικά απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών σας.

Γ) Ασφάλεια και προστασία δεδομένων

 • Επιλέξτε παρόχους που έχουν σε ισχύ ισχυρά μέτρα ασφαλείας, τόσο φυσικής όσο και ψηφιακής, συμπεριλαμβανομένης της κρυπτογράφησης, των ελέγχων πρόσβασης και της ανίχνευσης απειλών.
 • Αξιολογήστε τις πιστοποιήσεις συμμόρφωσής τους (ISO 27001, GDPR κ.λπ.), την τήρηση των κανονισμών του κλάδου, καθώς και το πως συμμορφώνονται με τις προβλεπόμενες διαδικασίες για Physical & Information Security.
 • Ενημερωθείτε για την ιδιοκτησία των δεδομένων, τους μηχανισμούς δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, καθώς και αποκατάστασης μετά από πιθανή καταστροφή του παρόχου.

Δ) Επεκτασιμότητα και ευελιξία

 • Βεβαιωθείτε ότι ο πάροχος υπηρεσιών cloud που θα επιλέξετε μπορεί να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε ανάπτυξη και πιθανές κυμαινόμενες απαιτήσεις της επιχείρησης σας.
 • Αξιολογήστε τις επιλογές κλιμάκωσής υπηρεσιών που σας παρέχει, όπως η δυνατότητα αυτόματης κλιμάκωσης (auto-scaling), διαθέσιμοι πόροι κατά παραγγελία (on-demand resources) καθώς και την ύπαρξη ευέλικτων μοντέλων τιμολόγησης.
 • Εξετάστε επιπλέον την ικανότητά των υπηρεσιών του παρόχου να ενσωματώνονται με υπάρχοντα συστήματα που ήδη διαθέτετε και το εάν υποστηρίζουν υβριδικές αρχιτεκτονικές cloud (hybrid cloud) ή αρχιτεκτονικές πολλαπλών cloud (multi-cloud architectures).

E) Τεχνική υποστήριξη και service level agreements (SLA)

 • Αξιολογήστε τις δυνατότητες υποστήριξης που σας προσφέρει ο εκάστοτε πάροχος. Είναι άμεση, είναι ανθρωποκεντρική, ποιος είναι ο χρόνος απόκρισης, διαθέτει ticketing system, ποιες ώρες και μέρες μπορούν να σας εξυπηρετήσουν;
 • Εξετάστε προσεκτικά τις συμφωνίες SLA τους για να κατανοήσετε πλήρως τις εγγυήσεις των υπηρεσιών που θα επιλέξετε, τους χρόνους συντήρησης maintenance windows) και τις διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων.
 • Ενημερωθείτε για τα εργαλεία παρακολούθησης και αναφοράς (monitoring and reporting) που σας επιτρέπουν να παρακολουθείτε την απόδοση των συστημάτων σας καθώς και να λαμβάνετε προληπτικές ειδοποιήσεις (notifications).

Η επιλογή του σωστού παρόχου υπηρεσιών cloud είναι μια στρατηγική απόφαση που επηρεάζει συνολικά την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια και σε πολλές περιπτώσεις τη συνολική λειτουργία της εταιρίας σας.

Λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως οι συγκεκριμένες επιχειρηματικές ανάγκες, η αξιοπιστία, η ασφάλεια, η επεκτασιμότητα και η υποστήριξη, μπορείτε να κάνετε μια τεκμηριωμένη επιλογή που ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους στόχους σας και μπορεί να σας παρέχει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτείτε πλήρως τις δυνατότητες του cloud.

Ένας σωστά επιλεγμένος πάροχος υπηρεσιών cloud μπορεί να προωθήσει άμεσα την καινοτομία, να ενισχύσει την ευελιξία και να δώσει στην επιχείρηση σας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην σύγχρονη ψηφιακή εποχή.

Cyano Cloud – Η ιδανική λύση για την επιχείρηση σας

Με κύρια χαρακτηριστικά την υψηλή εξειδίκευση, την τεχνολογική αρτιότητα και την παροχή πάντα άμεσου και ανθρωποκεντικού support, η εξειδικευμένη ομάδα Cloud μηχανικών της Dataways, σχεδίασε και ανέπτυξε ένα βραβευμένο περιβάλλον φιλοξενίας υψηλής διαθεσιμότητας υπηρεσιών Cloud, με το όνομα Cyano.

Οι υπηρεσίες του Cyano Cloud παρέχονται μέσω ιδιόκτητης υποδομής της Dataways στο πολυβραβευμένο, πρότυπο Datacenter της Digital Realty (Lamda Hellix) στην Αθήνα, και αναβαθμίζονται συνεχώς με τις καλύτερες δυνατές υποδομές των κορυφαίων κατασκευαστών hardware και software.

Με πολυετή εμπειρία ως Internet Service Providers (ISP) παρέχουμε συμμετρική εταιρική σύνδεση Internet (Redundant Access – Backup connections & BGP Policies) με εγγυημένη ποιότητα (SLAs), Web & Email Hosting και υπηρεσίες Domain Name Registration.

Η γεωγραφική θέση των υποδομών Cyano Cloud έχει επιλεγεί να είναι εντός της χώρας με ό,τι αυτό σημαίνει στην ταχύτητα και σε κάποιες περιπτώσεις στην εγγύτητα των δεδομένων. Έτσι επιτυγχάνουμε πολύ πιο γρήγορη πρόσβαση στα δεδομένα σας και πολύ πιο γρήγορη απόδοση στις εφαρμογές σας.

Τα επιχειρησιακά δεδομένα και πόροι της επιχείρησής σας αποθηκεύονται με ασφάλεια στα Data Centers μας, τα οποία είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 και συμμορφώνονται πλήρως με τις προβλεπόμενες διαδικασίες για φυσική και πληροφοριακή ασφάλεια (BS 7799 / ISO 27001). Η Dataways είναι επίσης πιστοποιημένη για το Cyano Cloud με το πρότυπο ISO 27001: 2013.

Πιστεύοντας απόλυτα στη διάφανη και δίκαιη τιμολόγηση δομήσαμε το οικοσύστημα υπηρεσιών του Cyano Cloud με ένα απλό και πλήρως κατανοητό μοντέλο τιμολόγησης, χωρίς κρυφές χρεώσεις ή πρόσθετες επιβαρύνσεις, ώστε ο κάθε πελάτης να γνωρίζει ακριβώς το τι πληρώνει πάντοτε.

Επιπλέον, η ομάδα των υψηλά καταρτισμένων και έμπειρων μηχανικών της εταιρίας μας είναι έτοιμη να σας καθοδηγήσει βήμα-βήμα στην προετοιμασία της υπηρεσίας και να σας παρέχει συνεπή, αποδοτική και υψηλής ποιότητας υποστήριξη όποτε και όπου θελήσετε.

 Πλεονεκτήματα:

 • Η υπηρεσία είναι βασισμένη πάνω στην πλέον υπερσύγχρονη υποδομή χρησιμοποιώντας τους καλύτερους προμηθευτές τεχνολογίας (Cisco, NetApp, VMware, Citrix, Veeam)
 • Πολυβραβευμένα Tier III Data Centers
 • Κορυφαία με διαφορά από τον ανταγωνισμό υποστήριξη πελατών από την έμπειρη και καταρτισμένη ομάδα των μηχανικών μας
 • Με μεγάλη εγκατεστημένη βάση, το Cyano IaaS είναι μια λύση που λειτουργεί ήδη σε πολλούς πελάτες μας.

Περισσότερα για το Cyano Cloud Infrastructure εδώ.

Με συνεχή επένδυση στην καινοτομία και στις πλέον πρόσφατες τεχνολογίες και έχοντας την αξιοπιστία και την ασφάλεια στον πυρήνα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, η εταιρία μας έχει καταφέρει να κερδίσει πολλαπλά βραβεία για το οικοσύστημα cloud υπηρεσιών της, το Cyano Cloud, επιβεβαιώνοντας την πρωταγωνιστική μας θέση στην αγορά.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πως οι ολοκληρωμένες λύσεις cloud που προσφέρουμε μπορούν να ενδυναμώσουν την επιχείρησή σας και να επιταχύνουν την ανάπτυξη και την καινοτομία σας.

Απλοποιώντας το Cloud Security: Πώς να διασφαλίσετε τα δεδομένα σας στο Cloud

Post Image

Είναι αδιαμφησβήτητο πλέον ότι το cloud πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις του τρόπου λειτουργίας των επιχειρήσεων, προσφέροντας τεράστια επεκτασιμότητα, ευελιξία και οικονομικά οφέλη. Ωστόσο, οι ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια οποιασδήποτε cloud υλοποίησης συνεχίζουν να υφίστανται, εμποδίζοντας συχνά τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν και να ενσωματώσουν πλήρως μια cloud λύση ή ένα σύνολο αυτών.

Σε αυτό το άρθρο, στόχος μας είναι να κάνουμε απλούστερη την ασφάλεια του cloud και να παρέχουμε πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τη διασφάλιση των δεδομένων της επιχείρησής σας σε αυτό. Κατανοώντας τα κύρια μέτρα για την ασφάλεια και εφαρμόζοντας βέλτιστες πρακτικές, μπορείτε να αξιοποιήσετε όλο το φάσμα δυνατοτήτων που σας παρέχει το cloud, προστατεύοντας παράλληλα τα εταιρικά σας δεδομένα.

Επιλέξτε έναν αξιόπιστο πάροχο υπηρεσιών cloud: Η επιλογή ενός δοκιμασμένου και αξιόπιστου πάροχου υπηρεσιών cloud (Cloud Service Provider – CSP) είναι υψίστης σημασίας για τη διασφάλιση των δεδομένων της επιχείρησής σας. Αναζητήστε CSP’s με εμπειρία, εξειδίκευση, άμεσο support, των οποίων η cloud υποδομή όχι μόνο έχει δομηθεί με πλέον σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές από αξιόπιστους κατασκευαστές hardware & software αλλά και διαθέτει ισχυρά μέτρα ασφαλείας και πιστοποιήσεις όπως το ISO 27001. Και φυσικά συμμόρφωση με άλλους κανονισμούς όπως ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Ρωτήστε τον πάροχο που θέλετε να συνεργαστείτε για τις πρακτικές που ακολουθεί αναφορικά με την κρυπτογράφηση των δεδομένων, τους ελέγχους πρόσβασης και τα πρωτόκολλα αντιμετώπισης περιστατικών.

Εφαρμόστε αυστηρό Access Control: Ο αυστηρός έλεγχος πρόσβασης είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της ακεραιότητας των δεδομένων και την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε μια cloud υποδομή/υπηρεσία. Εφαρμόστε ισχυρούς μηχανισμούς ελέγχου ταυτότητας, όπως ο έλεγχος ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων (MFA), για να προσθέσετε ένα ακόμα επίπεδο ασφάλειας. Επιπρόσθετα, οι ισχυρές πολιτικές κωδικών πρόσβασης και η τακτική ενημέρωση τους ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο παραβίασης των διαπιστευτηρίων των χρηστών σας. Επιπλέον, μην χρησιμοποιείτε γενικούς και καθολικούς ελέγχους πρόσβασης αλλά βάσει ρόλων (role-based access controls – RBAC) για να διασφαλίσετε ότι οι χρήστες έχουν πρόσβαση μόνο στα δεδομένα και τους πόρους που είναι απαραίτητοι για τους ρόλους τους.

Κρυπτογραφήστε τα δεδομένα σας: Η κρυπτογράφηση δεδομένων αποτελεί θεμελιώδη πτυχή της ασφάλειας του cloud. Βεβαιωθείτε ότι τα ευαίσθητα δεδομένα σας, τόσο κατά τη μεταφορά (in transit) όσο κατά την αποθήκευση (at rest), κρυπτογραφούνται με τη χρήση ισχυρών αλγορίθμων κρυπτογράφησης. Εάν και οι περισσότεροι Cloud Service Providers προσφέρουν επιλογές κρυπτογράφησης, συμπεριλαμβανομένης της κρυπτογράφησης at rest και in transit στις υπηρεσίες αποθήκευσης δεδομένων τους, καλό θα είναι να ξεκαθαρίσετε με τον Cloud Service Provider που θα επιλέξετε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με την κρυπτογράφηση των δεδομένων ανά πάσα στιγμή.

Δημιουργήστε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας: Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων σας (backups) είναι απαραίτητη για τη δυνατότητα ανάκτησης τους σε περίπτωση τυχαίας διαγραφής, βλάβης υλικού ή παραβίασης της ασφάλειας τους. H περιοδική δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας που περιλαμβάνει και τα δεδομένα σας στο cloud θα πρέπει να αποτελεί βασικό μέρος της στρατηγικής του ΙΤ τμήματος σας. Βεβαιωθείτε ότι τα αντίγραφα ασφαλείας σας αποθηκεύονται σωστά και με ασφαλή τρόπο και φυσικά δοκιμάστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τη διαδικασία επαναφοράς και αποκατάστασης τους (restoring) για να επαληθεύσετε την ακεραιότητα τους. Μιλήστε με τον Cloud Provider σας και εξετάστε το πως μπορείτε να αυτοματοποιήσετε όσο δύναται τη διαδικασία αυτή, είτε μέσω κάποιας λύσης backup που μπορεί να σας παρέχει ο ίδιος ο cloud συνεργάτης σας, είτε μέσω third-party υπηρεσιών.

Παρακολούθηση και ανίχνευση ανωμαλιών στα συστήματα σας: Η προληπτική παρακολούθηση και η ανίχνευση ανωμαλιών στα cloud συστήματα σας, είναι ζωτικής σημασίας για τον εντοπισμό πιθανών ηλεκτρονικών απειλών ή παραβιάσεων ασφαλείας. Εφαρμόστε ολοκληρωμένες λύσεις καταγραφής και παρακολούθησης (logging & monitoring) για την παρακολούθηση και την ανάλυση της δραστηριότητας στην cloud λύση/υπηρεσία σας. Αξιοποιήστε τα συστήματα διαχείρισης πληροφοριών και συμβάντων ασφαλείας (security information and event management – SIEM) ή τα cloud-native εργαλεία παρακολούθησης για τον εντοπισμό ύποπτης συμπεριφοράς, μη εξουσιοδοτημένων προσπαθειών πρόσβασης ή μη φυσιολογικών μοτίβων μεταφοράς δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση είναι άκρως σημαντικό να διερευνήστε και να αντιδράσετε άμεσα σε περίπτωση εντοπισμού μιας ανωμαλίας στο σύστημα σας ώστε να μειώσετε όσο δύναται το ρίσκο κάποιου security breach.

Ενημερώστε και εκπαιδεύστε τους υπαλλήλους σας: Το ανθρώπινο λάθος και η αμέλεια ενός χρήστη μπορούν να υπονομεύσουν ακόμη και τα πιο ισχυρά μέτρα ΙΤ ασφαλείας μιας εταιρίας. Η σωστή και σύγχρονη ενημέρωση καθώς και η  εκπαίδευση των υπαλλήλων σας σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές ασφάλειας στο cloud, είναι ακρογωνιαίος λίθος μιας σωστής στρατηγικής ΙΤ ασφάλειας. Θέματα όπως ο σωστός χειρισμός δεδομένων, η πολιτική ισχυρών κωδικών πρόσβασης και η αναγνώριση μιας πιθανής προσπάθειας phishing είναι μερικά από τα πλέον βασικά που θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι εργαζόμενοι σας. Φροντίστε για την διεξαγωγή τακτικών προγραμμάτων ευαισθητοποίησης σε θέματα ασφάλειας, την προώθηση μιας κουλτούρας καθολικής και συνειδητοποιημένης ευθύνης για τον παράγοντα ασφάλεια, και φυσικά ενθαρρύνετε τους υπαλλήλους να αναφέρουν αμέσως τυχόν περιστατικά ή ύποπτες δραστηριότητες αναφορικά με την ασφάλεια των πληροφοριακών δομών σας.

Τακτικές ενημερώσεις και επιδιορθώσεις (Updates & Patching): Φροντίστε να διατηρείτε την υποδομή και τις εφαρμογές του cloud σας πάντοτε ενημερωμένες με  όλες τις πρόσφατες ενημερώσεις & διορθώσεις ασφαλείας. Η τακτική εξέταση και εφαρμογή των ενημερώσεων που παρέχονται από τον Cloud Service Provider σας, διασφαλίζουν σε μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης πιθανών ευπαθειών. Επιπλέον, πέραν των υποδομών και λύσεων cloud σας, φροντίστε να κάνετε τα απαραίτητα updates & patches τακτικά και σε κάθε λογισμικό ή εφαρμογή που εκτελείται πάνω στην cloud υποδομή σας. Τόσο για την προστασία από γνωστά security flaws όσο και από vulnerabilities.

Το συμπέρασμα που βγαίνει από όλα τα παραπάνω, είναι ότι το Cloud Security δεν πρέπει να θεωρείται ως μια πρόκληση, που πολλές φορές μάλιστα μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά από τη χρήση Cloud υπηρεσιών. Ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές και παραμένοντας ενήμεροι για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της ασφάλειας, μπορείτε να διασφαλίσετε αποτελεσματικά και σε μεγάλο βαθμό τα δεδομένα της επιχείρησής σας στο cloud. Θυμηθείτε να επιλέξετε έναν αξιόπιστο cloud συνεργάτη που θα σας διευκολύνει και θα είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα, να εφαρμόζετε ισχυρούς ελέγχους πρόσβασης, κρυπτογράφηση, να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας, να παρακολουθείτε για ανωμαλίες στα συστήματα σας και φυσικά να εκπαιδεύετε συνεχώς τους υπαλλήλους σας.

Σα Dataways, γνωρίζουμε πολύ καλά τη σημασία που μπορεί να διαδραματίσει το cloud στη λειτουργία μιας επιχείρησης. Μια σωστά σχεδιασμένη λύση μπορεί να αποτελέσει αρωγό ανάπτυξης ενώ μια μη σωστά σχεδιασμένη λύση μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη ανάπτυξης.

Για αυτό το λόγο, αξιοποιώντας και την εμπειρία μας σαν ISP από το 2000, η Dataways σχεδίασε, ανέπτυξε και εξελίσσει συνεχώς το δικό της βραβευμένο οικοσύστημα Cloud υπηρεσιών με το όνομα Cyano. Κύρια χαρακτηριστικά του Cyano Cloud είναι η υψηλή εξειδίκευση, η τεχνολογική αρτιότητα και η παροχή πάντα άμεσου και ανθρωποκεντικού support.

Οι υπηρεσίες του Cyano Cloud παρέχονται μέσω ιδιόκτητης υποδομής της Dataways στο πολυβραβευμένο, πρότυπο Datacenter της Digital Realty (πρώην Lamda Hellix) στην Αθήνα, και αναβαθμίζονται συνεχώς με τις καλύτερες δυνατές υποδομές των κορυφαίων κατασκευαστών hardware και software.

Οι υποδομές του Cyano Cloud σχεδιάστηκαν ειδικά για την παροχή managed services και λειτουργούν υπό την εποπτεία ομάδας έμπειρων μηχανικών με μοντέλο 24x7x365. Τo Data Center που φιλοξενείται είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 ενώ ακολουθεί και συμμορφώνεται πλήρως με τις προβλεπόμενες διαδικασίες για Physical & Information Security (BS 7799 / ΙSO 27001).

Διαβάστε περισσότερα για το Cyano Cloud εδώ.

Μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε με την εξειδικευμένη ομάδα cloud της εταιρίας μας, η οποία είναι έτοιμη να σας καθοδηγήσει στο cloud ταξίδι σας. Περισσότερα εδώ.

Close menu