• Κατηγορίες

 • Ενημερωθείτε πρώτοι για τις υπηρεσίες, νέα και δράσεις της εταιρίας μας.
  *We promise not to spam!

 • Επιλέγοντας τον ιδανικό πάροχο υπηρεσιών cloud: Σημεία επιλογής για ομάδες ΙΤ

  Post Image

  Στο σημερινό ταχέως εξελισσόμενο ψηφιακό τοπίο, η επιλογή του σωστού παρόχου υπηρεσιών cloud είναι ζωτικής σημασίας για κάθε Ελληνική επιχείρηση.

  Η ΙΤ ομάδα ή συνεργάτης μιας εταιρίας, αντιλαμβάνεται πλέον άμεσα τη σημασία της λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους και τις απαιτήσεις της επιχείρησης ή οργανισμού της.

  Αυτό το άρθρο έχει ως στόχο να σας παρέχει σημαντικές πληροφορίες και καθοδήγηση σχετικά με τα ποια είναι τα κύρια σημεία που πρέπει να προσεχθούν κατά την επιλογή ενός παρόχου υπηρεσιών cloud, έτσι ώστε να μεγιστοποιήσετε τα οφέλη σας από την κάθε cloud λύση που υιοθετήσετε.

  Α) Καθορίστε τις συγκεκριμένες ανάγκες της επιχείρησής σας

  • Αξιολογήστε τους στόχους της εταιρίας σας, πιθανές απαιτήσεις επεκτασιμότητας των υποδομών σας και τις πολιτικές διαχείρισης των δεδομένων σας.
  • Προσδιορίστε τον τύπο cloud υπηρεσιών (IaaS, PaaS, SaaS) που ευθυγραμμίζονται βέλτιστα με τις επιχειρηματικές σας ανάγκες.
  • Αξιολογήστε το επίπεδο ελέγχου και παραμετροποίησης που απαιτείται από τις εφαρμογές σας καθώς και την υποδομή σας.

  Β) Αξιοπιστία και απόδοση

  • Αναζητήστε έναν πάροχο υπηρεσιών cloud με αποδεδειγμένο ιστορικό επιτυχημένων υλοποιήσεων και υψηλής διαθεσιμότητας των υπηρεσιών τους.
  • Ζητήστε πληροφορίες και αξιολογήστε τα κέντρα δεδομένων τους, τις υποδομές τους και τις δυνατότητες του δικτύου τους.
  • Εξετάστε την παρουσία του παρόχου στην χώρα του (ή και αλλού) και τις επιλογές συνδεσιμότητας που σας παρέχει ώστε να εξασφαλίσετε την πραγματικά απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών σας.

  Γ) Ασφάλεια και προστασία δεδομένων

  • Επιλέξτε παρόχους που έχουν σε ισχύ ισχυρά μέτρα ασφαλείας, τόσο φυσικής όσο και ψηφιακής, συμπεριλαμβανομένης της κρυπτογράφησης, των ελέγχων πρόσβασης και της ανίχνευσης απειλών.
  • Αξιολογήστε τις πιστοποιήσεις συμμόρφωσής τους (ISO 27001, GDPR κ.λπ.), την τήρηση των κανονισμών του κλάδου, καθώς και το πως συμμορφώνονται με τις προβλεπόμενες διαδικασίες για Physical & Information Security.
  • Ενημερωθείτε για την ιδιοκτησία των δεδομένων, τους μηχανισμούς δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, καθώς και αποκατάστασης μετά από πιθανή καταστροφή του παρόχου.

  Δ) Επεκτασιμότητα και ευελιξία

  • Βεβαιωθείτε ότι ο πάροχος υπηρεσιών cloud που θα επιλέξετε μπορεί να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε ανάπτυξη και πιθανές κυμαινόμενες απαιτήσεις της επιχείρησης σας.
  • Αξιολογήστε τις επιλογές κλιμάκωσής υπηρεσιών που σας παρέχει, όπως η δυνατότητα αυτόματης κλιμάκωσης (auto-scaling), διαθέσιμοι πόροι κατά παραγγελία (on-demand resources) καθώς και την ύπαρξη ευέλικτων μοντέλων τιμολόγησης.
  • Εξετάστε επιπλέον την ικανότητά των υπηρεσιών του παρόχου να ενσωματώνονται με υπάρχοντα συστήματα που ήδη διαθέτετε και το εάν υποστηρίζουν υβριδικές αρχιτεκτονικές cloud (hybrid cloud) ή αρχιτεκτονικές πολλαπλών cloud (multi-cloud architectures).

  E) Τεχνική υποστήριξη και service level agreements (SLA)

  • Αξιολογήστε τις δυνατότητες υποστήριξης που σας προσφέρει ο εκάστοτε πάροχος. Είναι άμεση, είναι ανθρωποκεντρική, ποιος είναι ο χρόνος απόκρισης, διαθέτει ticketing system, ποιες ώρες και μέρες μπορούν να σας εξυπηρετήσουν;
  • Εξετάστε προσεκτικά τις συμφωνίες SLA τους για να κατανοήσετε πλήρως τις εγγυήσεις των υπηρεσιών που θα επιλέξετε, τους χρόνους συντήρησης maintenance windows) και τις διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων.
  • Ενημερωθείτε για τα εργαλεία παρακολούθησης και αναφοράς (monitoring and reporting) που σας επιτρέπουν να παρακολουθείτε την απόδοση των συστημάτων σας καθώς και να λαμβάνετε προληπτικές ειδοποιήσεις (notifications).

  Η επιλογή του σωστού παρόχου υπηρεσιών cloud είναι μια στρατηγική απόφαση που επηρεάζει συνολικά την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια και σε πολλές περιπτώσεις τη συνολική λειτουργία της εταιρίας σας.

  Λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως οι συγκεκριμένες επιχειρηματικές ανάγκες, η αξιοπιστία, η ασφάλεια, η επεκτασιμότητα και η υποστήριξη, μπορείτε να κάνετε μια τεκμηριωμένη επιλογή που ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους στόχους σας και μπορεί να σας παρέχει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτείτε πλήρως τις δυνατότητες του cloud.

  Ένας σωστά επιλεγμένος πάροχος υπηρεσιών cloud μπορεί να προωθήσει άμεσα την καινοτομία, να ενισχύσει την ευελιξία και να δώσει στην επιχείρηση σας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην σύγχρονη ψηφιακή εποχή.

  Cyano Cloud – Η ιδανική λύση για την επιχείρηση σας

  Με κύρια χαρακτηριστικά την υψηλή εξειδίκευση, την τεχνολογική αρτιότητα και την παροχή πάντα άμεσου και ανθρωποκεντικού support, η εξειδικευμένη ομάδα Cloud μηχανικών της Dataways, σχεδίασε και ανέπτυξε ένα βραβευμένο περιβάλλον φιλοξενίας υψηλής διαθεσιμότητας υπηρεσιών Cloud, με το όνομα Cyano.

  Οι υπηρεσίες του Cyano Cloud παρέχονται μέσω ιδιόκτητης υποδομής της Dataways στο πολυβραβευμένο, πρότυπο Datacenter της Digital Realty (Lamda Hellix) στην Αθήνα, και αναβαθμίζονται συνεχώς με τις καλύτερες δυνατές υποδομές των κορυφαίων κατασκευαστών hardware και software.

  Με πολυετή εμπειρία ως Internet Service Providers (ISP) παρέχουμε συμμετρική εταιρική σύνδεση Internet (Redundant Access – Backup connections & BGP Policies) με εγγυημένη ποιότητα (SLAs), Web & Email Hosting και υπηρεσίες Domain Name Registration.

  Η γεωγραφική θέση των υποδομών Cyano Cloud έχει επιλεγεί να είναι εντός της χώρας με ό,τι αυτό σημαίνει στην ταχύτητα και σε κάποιες περιπτώσεις στην εγγύτητα των δεδομένων. Έτσι επιτυγχάνουμε πολύ πιο γρήγορη πρόσβαση στα δεδομένα σας και πολύ πιο γρήγορη απόδοση στις εφαρμογές σας.

  Τα επιχειρησιακά δεδομένα και πόροι της επιχείρησής σας αποθηκεύονται με ασφάλεια στα Data Centers μας, τα οποία είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 και συμμορφώνονται πλήρως με τις προβλεπόμενες διαδικασίες για φυσική και πληροφοριακή ασφάλεια (BS 7799 / ISO 27001). Η Dataways είναι επίσης πιστοποιημένη για το Cyano Cloud με το πρότυπο ISO 27001: 2013.

  Πιστεύοντας απόλυτα στη διάφανη και δίκαιη τιμολόγηση δομήσαμε το οικοσύστημα υπηρεσιών του Cyano Cloud με ένα απλό και πλήρως κατανοητό μοντέλο τιμολόγησης, χωρίς κρυφές χρεώσεις ή πρόσθετες επιβαρύνσεις, ώστε ο κάθε πελάτης να γνωρίζει ακριβώς το τι πληρώνει πάντοτε.

  Επιπλέον, η ομάδα των υψηλά καταρτισμένων και έμπειρων μηχανικών της εταιρίας μας είναι έτοιμη να σας καθοδηγήσει βήμα-βήμα στην προετοιμασία της υπηρεσίας και να σας παρέχει συνεπή, αποδοτική και υψηλής ποιότητας υποστήριξη όποτε και όπου θελήσετε.

   Πλεονεκτήματα:

  • Η υπηρεσία είναι βασισμένη πάνω στην πλέον υπερσύγχρονη υποδομή χρησιμοποιώντας τους καλύτερους προμηθευτές τεχνολογίας (Cisco, NetApp, VMware, Citrix, Veeam)
  • Πολυβραβευμένα Tier III Data Centers
  • Κορυφαία με διαφορά από τον ανταγωνισμό υποστήριξη πελατών από την έμπειρη και καταρτισμένη ομάδα των μηχανικών μας
  • Με μεγάλη εγκατεστημένη βάση, το Cyano IaaS είναι μια λύση που λειτουργεί ήδη σε πολλούς πελάτες μας.

  Περισσότερα για το Cyano Cloud Infrastructure εδώ.

  Με συνεχή επένδυση στην καινοτομία και στις πλέον πρόσφατες τεχνολογίες και έχοντας την αξιοπιστία και την ασφάλεια στον πυρήνα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, η εταιρία μας έχει καταφέρει να κερδίσει πολλαπλά βραβεία για το οικοσύστημα cloud υπηρεσιών της, το Cyano Cloud, επιβεβαιώνοντας την πρωταγωνιστική μας θέση στην αγορά.

  Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πως οι ολοκληρωμένες λύσεις cloud που προσφέρουμε μπορούν να ενδυναμώσουν την επιχείρησή σας και να επιταχύνουν την ανάπτυξη και την καινοτομία σας.

  Close menu