Αποστολή & Αξίες

H Dataways στοχεύει να είναι κορυφαία εταιρία παροχής υπηρεσιών στον τομέα των υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών. Όπως σε κάθε τεχνολογικό τομέα αυτό επιτυγχάνεται μόνο με συνεχή εκπαίδευση και εξειδίκευση, με μεθοδικότητα και επιμονή. Μακροπρόθεσμα η εταιρία επιθυμεί να προσδώσει αξία στις υπηρεσίες της και να κτίσει έτσι σχέσεις συνεργασίας που θα βασίζονται στην συνέπεια, στην αποτελεσματικότητα και στην εμπιστοσύνη. Η ανάπτυξη των υπηρεσιών με καινοτόμες εφαρμογές, η δημιουργία υποδομών παροχής υπηρεσιών και η επέκταση των συνεργασιών αποτελούν τους στρατηγικούς άξονες της ανάπτυξης. Δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη υπηρεσιών και την παροχή λύσεων. Πιστεύουμε ότι με την αξία που παράγουμε θα αποτελούμε όλο και περισσότερο ένα σημαντικό βοηθό επιχειρηματικής επιτυχίας για τους πελάτες μας οι οποίοι στοχεύουμε να λειτουργούν απρόσκοπτα και να προσηλώνονται στους επιχειρηματικούς τους στόχους.

Οι αξίες που έχει θεμελιώσει η  Dataways είναι :

  • Απόλυτα εξειδικευμένο και κορυφαίο ανθρώπινο δυναμικό
  • Συνεχής προσπάθεια εκπαίδευσης - εξέλιξης
  • Προσήλωση στην εξυπηρέτηση και την αμεσότητα
  • Υπεροχή σε ποιότητα και αξιοπιστία
  • Λειτουργία στα πλαίσια κανονισμών ασφαλείας
  • Τήρηση των διαδικασιών ποιότητας
  • Εκτίμηση και πιστή πελατειακή βάση
  • Πρωταγωνιστικός ρόλος στην αγορά