Managed Cyber Security Services (Basic)

Zero Day Προστασία από online απειλές

 

Στο σημερινό συνεχώς εξελισσόμενο τοπίο ψηφιακών απειλών ένα μόνο επίπεδο άμυνας δεν είναι αρκετό για να προστατεύσει την επιχείρηση σας και να εξασφαλίσει τη συνέχειας της  λειτουργίας της.

 

H εταιρία μας σαν Managed Security Service Provider (MSSP), μπορεί να προσφέρει σε συνδρομητική μορφή ένα ευρύ φάσμα ICT υπηρεσιών που είναι σε θέση να προστατέψουν την κάθε εταιρία από το σύγχρονο τοπίο απειλών. Ο συνεργάτης που επιλέχθηκε για τις λύσεις του είναι η Cisco, καθώς αποτελεί παγκόσμιο πρωταγωνιστή στο τομέα του ICT Security με λύσεις που διασφαλίζουν τις κορυφαίες εταιρίες του πλανήτη. 

Η υπηρεσία

Η υπηρεσία “Dataways Managed Cyber Security Advanced” αποτελεί μια δυναμική λύση αποτελεσματικής προστασίας των τερματικών σταθμών της κάθε εταιρίας καθώς και της προστασίας των χρηστών της κατά τη σύνδεση και περιήγηση τους στο Internet. 

Σαν συνεργάτης για τις υπηρεσίες αυτές έχει επιλεχθεί η Cisco η οποία αποτελεί την ηγέτιδα εταιρία για εταιρικές λύσεις ασφάλειας. 

Η συνδρομητική υπηρεσία αποτελείται από τις επιμέρους υπηρεσίες Cisco Secure Endpoint & Cisco Umbrella.

Cisco Secure Endpoint:

Το Cisco Secure Endpoint αποτελείται από έναν εξαιρετικά «ελαφρύ» πράκτορα (agent) που εκτελείται στον υπολογιστή του χρήστη και αλληλοεπιδρά με το CTI. Εφαρμόζει μεθόδους στατικής και δυναμικής ανάλυσης και χρησιμοποιεί τεχνικές μηχανικής μάθησης με στόχο τον άμεσο εντοπισμό κακόβουλου λογισμικού και άλλων απειλών, ακόμη και αν αυτές εμφανίζονται για πρώτη φορά.

To Cisco Secure Endpoint –που υποκαθιστά πλήρως το antivirus παρέχεται με τη μορφή αδειών χρήσης για προστασία του συνόλου των υπολογιστικών συστημάτων (Windows, Mac, Linux, Android, iOS*) εντός και εκτός του δικτύου.

Η δυνατότητα μηνιαίας χρέωσης, ανά σταθμό εργασίας καθιστά το AMP4E μια ιδιαίτερα προσιτή και ευέλικτη λύση για κάθε επιχείρηση που θέλει να ενισχύσει την ασφάλεια της.

 

Cisco Email Security

Η Cisco Email Security as a Service (CESaaS) είναι μια υπηρεσία η οποία ελέγχει κάθε εισερχόμενο και εξερχόμενο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), παρέχοντας σε κάθε εταιρία την ενισχυμένη και πολυεπίπεδη ασφάλεια που χρειάζεται στο σύγχρονο τοπίο απειλών. 

Η υλοποίηση της CESaaS είναι μια στοχευμένα απλή διαδικασία, χωρίς την απαίτηση πόρων από τα συστήματα μιας εταιρίας, απαλλάσσοντας την  ΙΤ ομάδα της από χρονοβόρα setups και την απαίτηση γνώσεων τεχνικών λεπτομερειών, καθώς τόσο η ενεργοποίηση όσο και η βασική παραμετροποίηση της γίνεται από τη Dataways. Η διαχείριση της υπηρεσίας γίνεται μέσα από μια εύκολη κονσόλα που έχει σχεδιασθεί με στόχο να μειώσει τη δαπάνη χρόνου από το προσωπικό ενώ ταυτόχρονα μεγιστοποιεί τη δυνατότητα συνολικής εποπτείας.

 

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες που προσφέρονται είναι managed από τη Dataways, γεγονός το οποίο προσφέρει τόσο την εγκατάσταση και ρύθμιση της, την εκπαίδευση για τη χρήση της υπηρεσίας και φυσικά την άμεση υποστήριξη από εξειδικευμένη ομάδα όπου αυτή είναι απαραίτητη. 

Γιατί Managed Cyber Security Services (Basic)

Zero-Day Protection

Με τις Managed Cyber Security Services της Dataways μπορείτε να προστατέψετε τα τερματικά της επιχείρησης σας από κακόβουλο λογισμικό (zero day) γεγονός που σημαίνει ότι μπορείτε να προστατευθείτε από απειές οι οποίες δεν έχουν ήδη γίνει γνωστές σε κάποιον κατασκευαστή (vendor).

Συνδρομητική υπηρεσία

Με το συνδρομητικό μοντέλο της Dataways μια εταιρία έχει την απόλυτη ελευθερία να προσαρμόσει την υπηρεσία στα δικά της μέτρα, με δυνατότητα αυξομείωσης των χρηστών ανάλογα με τις ανάγκες της. 

Opex

Ρυθμίζοντας πλήρως την υπηρεσία στις ανάγκες της μια εταιρία είναι απαλλαγμένη από την ανάγκη αρχικής επένδυσης και δέσμευσης ενός κεφαλαίου (Capex) και μπορεί να ρυθμίσει εύκολα της μηνιαίες ή ετήσιες πληρωμές της συνδρομής της.

Service offers

Γιατί Cisco;

01
Παγκόσμιο Threat Intelligence – Cisco Talos

Οι ερευνητές του Cisco Talos (ερευνητικού οργανισμού της Cisco με περισσότερους από 400 ερευνητές) αναλύουν εκατομμύρια δείγματα κακόβουλου λογισμικού και terabytes δεδομένων ημερησίως και στην συνέχεια τροφοδοτούν με τις πληροφορίες αυτές το Cisco Secure Endpoint. Αυτό στη συνέχεια συσχετίζει τα αρχεία, τα δεδομένα τηλεμετρίας και τη συμπεριφορά των αρχείων με την πάντα ενημερωμένη πληροφοριακή βάση του Cisco Talos για την πλέον αποτελεσματική άμυνα έναντι γνωστών και αναδυόμενων απειλών.

Close menu