Πιστοποίηση της Dataways με ISO 27001:2013

Post Image

Η Dataways πιστοποιήθηκε από τoν φορέα πιστοποίησης TUV NORD για την τήρηση Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο ISO27001:2013. Σύμβουλος υλοποίησης του συστήματος ασφάλειας είναι η εταιρία PRIORITY.  Το σύστημα αυτό αναπτύχθηκε και εφαρμόζεται στην εταιρία από τον Νοέμβριο του 2014 για τις υπηρεσίες Internet καθώς και για τις ποιοτικές υπηρεσίες cloud που παρέχει η εταιρία με την ονομασία Cyano Cloud.

Η εταιρία εφαρμόζει πάνω από 8 χρόνια Πολιτική Ασφαλείας για την Διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών η οποία εποπτεύεται από την ΑΔΑΕ.

Με την πιστοποίηση ISO27001:2013, το υψηλό επίπεδο support καθώς και με την υποδομή υψηλής διαθεσιμότητας και ασφάλειας που διαθέτει η εταιρία, είναι σε θέση να εξασφαλίσει την λειτουργία κρίσιμων εφαρμογών και τη φιλοξενία δεδομένων επιχειρησιακών πελατών με υψηλές απαιτήσεις.

Περισσότερα για την TUV NORD στο σύνδεσμο

Περισσότερα για την ΑΔΑε στο σύνδεσμο

Περισσότερα για την PRIORITY στο σύνδεσμο

Close menu