• Κατηγορίες

 • Ενημερωθείτε πρώτοι για τις υπηρεσίες, νέα και δράσεις της εταιρίας μας.
  *We promise not to spam!

 • Webinar: Cisco Umbrella & Cisco Meraki – Elevate your cloud security

  Post Image

  Ενισχύστε σημαντικά το επίπεδο ασφάλειας, καθώς και την απόδοση των πληροφοριακών σας υποδομών, μειώνοντας ταυτόχρονα την πολυπλοκότητα τους και την έκθεση της εταιρίας σας σε ψηφιακές απειλές, μέσω δυναμικών cloud-delivered υπηρεσιών.

  Με την κινητικότητα σήμερα να είναι από τα πλέον βασικά χαρακτηριστικά της καθημερινής εργασίας και την πρόσβαση να γίνεται από διαφορετικά σημεία και πολλές φορές από ετερογενείς συσκευές και περιβάλλοντα, το τοπίο της τεχνολογίας έχει αλλάξει δραματικά.

  Οι εργαζόμενοι μιας εταιρίας είναι διασκορπισμένοι γεωγραφικά, οι επιχειρήσεις είναι κατανεμημένες σε πολλαπλά σημεία και το cloud κερδίζει ολοένα και περισσότερο χώρο στη λειτουργία μιας επιχείρησης.

  Όλες οι παραπάνω αλλαγές, οι οποίες μπορεί να δημιουργήσουν κενά στην ασφάλεια, ανοίγουν το δρόμο για ένα νέο μοντέλο, το Secure Access Service Edge (SASE). Το SASE συγκλίνει τις δυνατότητες ασφάλειας και δικτύωσης για την παροχή απρόσκοπτης, ασφαλούς πρόσβασης σε εφαρμογές καθώς καλύπτει κάθε συσκευή, τοποθεσία και χρήστη. Το SASE εκμεταλλεύεται το cloud για να απλοποιήσει την εγκατάσταση και να βελτιώσει τη διαχείριση ΙΤ υποδομών.

  Τα πλεονεκτήματα της αρχιτεκτονικής SASE περιλαμβάνουν:

  • Παροχή ασφαλούς πρόσβασης οπουδήποτε και οποτεδήποτε.
  • Μείωση της πολυπλοκότητας και μείωση του Total Cost of Ownership (TCO).
  • Απόδοση και δυναμική μέσω ενός as-a-service μοντέλου.
  • Ευελιξία στην επιχείρηση.

  Παρακολουθήστε στο webinar της εταιρίας μας, πως το νέο μοντέλο SASE και συγκεκριμένα πως οι cloud λύσεις όπως το Cisco Umbrella και το Cisco Meraki μπορούν να βοηθήσουν αποτελεσματικά και πλέον εύχρηστα την επιχείρηση σας, να προστατεύσει τους χρήστες, τις εφαρμογές και να διαχειρίζεται εύκολα τα δίκτυα και τις συσκευές της.

  Webinar topics:

  • Πως μπορείτε να προστατεύσετε τους χρήστες σας σε επίπεδο DNS.
  • Πως μπορείτε να κάνετε πιο εύκολη την καθημερινότητα της ΙΤ ομάδας σας μέσω cloud delivered & managed υπηρεσιών.
  • Πως μπορείτε να μειώσετε το κόστος σας με τη χρήση managed συνδρομητικών υπηρεσιών ασφάλειας.
  • Πως μπορείτε να προστατεύετε άμεσα όλες τις συσκευές σας σε όλες τις τοποθεσίες σας.
  • Πως μπορείτε να ενσωματώσετε τις λύσεις στις υπάρχουσες υποδομές ασφάλειας σας.

  Webinar Agenda

  16:00 – 16:05 – Welcoming remarks, Ευάγγελος Τσάτης

  16:05 – 16:10 – Building a future-proof security architecture with managed services, Ελευθέριος Τσακιρίδης

  16:15 – 16:35 – Cisco Umbrella & Cisco Secure Access Service Edge (SASE), Κωνσταντίνα Συντίλα

  16:35 – 16:45 – Cisco Meraki & Cisco Umbrella integration: A match made in the Cloud, Παναγιώτης Ιωάννου

  16:45 – 16:50 – Unlocking the Insight of Cisco Umbrella: Real-World Analysis and Reporting, Κωνσταντίνα Συντίλα

  16:50 – 16:55 – From Implementation to Impact: A Cisco Umbrella Customer Story

  16:50 – 17:00 – Q&A Session

  Close menu