• Τι είναι το INODE;

  Το iNODE είναι ένας communication server που αναπτύχθηκε από το R&D εργαστήριο της Dataways. Είναι στην ουσία μια αρθρωτή πλατφόρμα λογισμικού όπου μια επιχείρηση μπορεί αν επιλέξει το συνδυασμό επιλογών που της ταιριάζουν για να καλύψει τις εταιρικές υπηρεσίες όπως Base Platform, Email, Email content filtering, File Sharing, File server Antivirus, VPN, Proxy & Fax, συντελώντας στην εξοικονόμηση σημαντικών πόρων και χρημάτων.

  Ποιά είναι τα πλεονέκτημα του;

  Consistent / Robust / δοκιμασμένη λύση

  Πολύ οικονομικό σε σχέση άλλες ανταγωνιστικές λύσεις

  Μπορεί να εγκατασταθεί εύκολα σε ένα φυσικό μηχάνημα, μικρό Server (είτε ακόμα και PC) με ελάχιστους απαιτούμενους πόρους 

  Επίσης μπορεί να εγκατασταθεί σε virtual machine σε όλους τους γνωστούς hypervisors, vSphere, HyperV, Xen, KVM

  Supported από dedicated εξειδικευμένη ομάδα μηχανικών

  Πόσο εύκολη είναι η εγκατάσταση του;

  Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί από την ομάδα σχεδιασμού και ανάπτυξης του iNODE στην ευκολία εγκατάστασης και αρχικής ρύθμισης της υπηρεσίας, τη διαχείριση και εποπτεία του συστήματος σε πραγματικό χρόνο από τον υπεύθυνο IT Admin καθώς και στην απλότητα ρύθμισης των συσκευών iOS από τους ίδιους τους χρήστες χωρίς οποιαδήποτε αναγκαία επιτήρηση από τον διαχειριστή του συστήματος.

  Τι τεχνικές απαιτήσεις χρειάζεται να πληρεί ο εξοπλισμός της εταιρίας μου;

  Μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του iNODE σε σχέση με άλλες λύσεις της αγοράς ότι μπορεί να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει άριστα σε φυσικό μηχάνημα ή μικρό server (ακόμα και σε PC) και να μπορεί να λειτουργήσει (πάντα ανάλογα με τις ανάγκες σας) απρόσκοπτα. 

  Είναι μόνο on-premise λύση ή και μπορεί να τρέξει και στο Cloud;

  Το iNODE καλύπτοντας τις ανάγκες ενός μεγάλου εύρους εταιριών μπορεί να υοιθετηθεί από μια εταιρία ως on-premise λύση αλλά και έως cloud λύση πάνω στο βραβευμένο Cyano Cloud της Dataways. Και το iNODE και το Cyano Cloud είναι λύσεις που αναπτύχθηκαν από τη Dataways και για αυτό το λόγο η υπηρεσία iNODE as a Service είναι μια απόλυτα βελτιστοποιημένη υπηρεσία.

  Παρέχεται support με το iNODE;

  Το iNODE είναι ένα αποκλειστικά ξεχωριστό τμήμα μέσα στη Dataways και παρέχει dedicated support σε όλους τους πελάτες του από μια απόλυτα εξειδικευμένη ομάδα μηχανικών. 

  Ποιές εταιρίες χρησιμοποιούν το iNODE;

  Το iNODE είναι μια δοκιμασμένη και σταθερή λύση με πάνω από 2.600 instances σε Ελλάδα και 5 χώρες του εξωτερικού. 

  Τι ακριβώς σημαίνει η private λύση που αναφέρετε συχνά;

  Τόσο σαν on-premise λύση όπου γίνεται εγκατάσταση του iNODE σε ΙΤ εξοπλισμό του πελάτη όσο και σαν Cloud λύση όπου η κάθε υλοποίηση γίνεται σε dedicated virtual server και όχι σε shared όλα τα δεδομένα είναι ορατά πάντα μόνο στον τελικό πελάτη. 

  Close menu