Τηλεδιάσκεψη

Με την τηλεδιάσκεψη μπορούν 2 ή περισσότερα σημεία (ή και χρήστες) να επικοινωνούν μεταξύ τους σε πραγματικό χρόνο χρησιμοποιώντας ήχο και εικόνα καθώς και να ανταλλάσουν δεδομένα. Σκοπός είναι η ευκολία της επικοινωνίας, η προσέγγιση της αμεσότητας, η εξοικονόμηση χρημάτων, η αύξηση της αποδοτικότητας κ.α.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης διακρίνονται συνήθως σε 2 κατηγορίες:

  • Τηλεδιάσκεψη με χρήση ειδικού εξοπλισμού σε αίθουσα 
  • Τηλεδιάσκεψη μέσω web υπηρεσιών από το σημείο εργασίας του συμμετέχοντα

Η υλοποίηση μπορεί να περιλαμβάνει διασύνδεση με υπάρχοντα συστήματα για μέγιστη απόδοση και εξοικονόμηση καθώς και συνεργασία με υποδομές που βρίσκονται σε δημόσια δίκτυα για μέγιστη διαθεσιμότητα και ευκολία πρόσβασης.

Οι λύσεις που προτείνουμε περιλαμβάνουν:

  • Storage Systems
  • Server infrastructure
  • Virtualization
  • DR systems
  • Security systems
  • Network Infrastructure (Wired and Wireless)
  • Collaboration systems