Μισθωμένα κυκλώματα

Πρόσβαση στο Internet μέσω Μισθωμένων Kυκλωμάτων (Leased Lines) με δυνατότητα διασύνδεσης Νxbps με σταθερή μηνιαία χρέωση απεριόριστης χρήσης και εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας SLA. Για την παροχή της υπηρεσίας επιλέγεται ο καταλληλότερος τύπος κυκλώματος σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα στο σημείο σύνδεσης,  αλλά και το είδος των υπηρεσιών που θα παρέχονται μέσω της αντίστοιχης πρόσβασης. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούνται κυκλώματα Metro Ethernet μέσω οπτικής ίνας, ασύρματα κυκλώματα, ενσύρματα κυκλώματα πρόσβασης τεχνολογίας xDSL κ.α. Οι συνδέσεις αυτές είναι αποκλειστικά αφιερωμένες για εταιρική χρήση και παρέχουν ταχύτητα, αξιοπιστία και κατά συνέπεια πλήρη λειτουργικότητα. Ταυτόχρονα παρέχονται και κατάλληλα εφεδρικά κυκλώματα πρόσβασης ώστε να διασφαλίζεται η παροχή της υπηρεσίας ακόμη και στην περίπτωση δυσλειτουργίας της βασικής σύνδεσης.

Στην ίδια περίπτωση λύσεων εντάσσεται και η απευθείας σύνδεση μεταξύ 2 σημείων (point-to-point) μιας επιχείρησης εξυπηρετώντας κυρίως την ενδοεταιρική επικοινωνία ανταλλαγής δεδομένων και φωνής.

High Quality Internet Access

Η πρόσβαση στο Internetμέσω της Dataways διαθέτει κορυφαία ποιοτικά χαρακτηριστικά μεταξύ των οποίων:

  • εγγυημένη υπηρεσία στην ποιότητα παροχής με κριτήρια τους χρόνους απόκρισης, το jitter και το packet loss που μπορεί να συμφωνηθεί με SLA
  • υποδομή δικτύου που επιτρέπει την απρόσκοπτη λειτουργία βασισμένη σε routing clustersκαι διασύνδεση BGPμε πολλαπλές συνδέσεις σε διάφορους carriers για αυξημένη διαθεσιμότητα προς το ελληνικό και διεθνές Internet.
  • διαρκής παρακολούθηση των συστημάτων ώστε να πραγματοποιούνται εκ των προτέρων και έγκαιρα όλες οι απαραίτητες αναβαθμίσεις όταν υπάρχει η σχετική ανάγκη
  • διαρκής παρακολούθηση από έμπειρη ομάδα μηχανικών των κεντρικών συστημάτων για άμεση επέμβαση σε περιπτώσεις προβλημάτων ή αποφυγή τους όταν είναι δυνατόν
  • υποστήριξη και εξυπηρέτηση πελατών από έμπειρη ομάδας μηχανικών με υψηλή κατάρτιση
  • υλοποίηση τεχνικών για την βέλτιστη χρήση της παρεχόμενης υπηρεσίας καθώς και για την χρήση εφεδρικών συνδέσεων όποτε και εφόσον χρειαστεί
  • εφαρμογή και παρακολούθηση συμφωνιών εγγυημένων ποσοστών διαθεσιμότητας υπηρεσιών (SLA)
  • Διασύνδεση με το GR-IX
  • Άμεση διασύνδεση με το LINXκαι το AMS-IX

Dataways, provides corporate BGP connection and is able to assign IPv4/IPv6 addresses.