Διαχείριση δικτύου

Οι λύσεις που προτείνονται από την Dataways έχουν σκοπό να παρέχουν την ευκολότερη παρακολούθηση, τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας και της απόδοσης, της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης πιθανών προβλημάτων του δικτύου και τη διαχείριση των αλλαγών.

Η σωστή διαχείριση μπορεί να συμβάλει στη μείωση του κόστους λειτουργίας καθώς αυτοματοποιεί και προγραμματίζει διαδικασίες, ελαχιστοποιεί ή προλαμβάνει πιθανά προβλήματα, προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για την κατάσταση του συστήματος ώστε οι πόροι του να είναι εκμεταλλεύσιμοι στο μέγιστο την κατάλληλη στιγμή. 

Προσφέρει καταγραφή συμβάντων και συμβάλει στη δημιουργία ιστορικού για την καλύτερη αξιολόγηση του συστήματος ενώ οδηγεί σε στοχευμένες ενέργειες μόνο όπου έχει διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο.

Η υλοποίηση μπορεί να περιλαμβάνει διασύνδεση με υπάρχοντα συστήματα για μέγιστη απόδοση και εξοικονόμηση καθώς και συνεργασία με υποδομές που βρίσκονται σε δημόσια δίκτυα για μέγιστη διαθεσιμότητα και ευκολία πρόσβασης.

Οι λύσεις που προτείνουμε περιλαμβάνουν:

  • Storage Systems
  • Server infrastructure
  • Virtualization
  • DR systems
  • Security systems
  • Network Infrastructure (Wired and Wireless)
  • Collaboration systems