Ασφάλεια Δικτύου

Οι λύσεις ασφάλειας δικτύου αποσκοπούν στην προστασία των πληροφοριών που διακινούνται σε αυτό καθώς και των λειτουργιών που χρησιμοποιεί. Οι απειλές που μπορούν να προκύψουν είναι μη εξουσιοδοτημένη χρήση των πόρων του , παραβίαση του απορρήτου των δεδομένων και επικοινωνιών, κακόβουλες ενέργειες με σκοπό την διακοπή λειτουργίας υπηρεσιών και εφαρμογών, η υφαρπαγή του ελέγχου και της διαχείρισης συστημάτων κ.α.

Η Dataways προτείνει λύσεις, είτε μέσω κατάλληλων εφαρμογών είτε μέσω κατάλληλου εξοπλισμού, που χρησιμοποιούν σύγχρονες μεθόδους προστασίας, αναγνώρισης και αποτροπής τέτοιων ανεπιθύμητων καταστάσεων αυξάνοντας την αποδοτικότητα των συστημάτων και προάγοντας γενικότερα την ασφάλεια.

Η υλοποίηση μπορεί να περιλαμβάνει διασύνδεση με υπάρχοντα συστήματα για μέγιστη απόδοση και εξοικονόμηση καθώς και συνεργασία με υποδομές που βρίσκονται σε δημόσια δίκτυα για μέγιστη διαθεσιμότητα και ευκολία πρόσβασης.

Οι λύσεις που προτείνουμε περιλαμβάνουν:

  • Storage Systems
  • Server infrastructure
  • Virtualization
  • DR systems
  • Security systems
  • Network Infrastructure (Wired and Wireless)
  • Collaboration systems