Απομακρυσμένη πρόσβαση

Πρόκειται για τις περιπτώσεις που είναι επιθυμητή η πρόσβαση σε κάποια υπηρεσία ή εφαρμογή από απόσταση. Οι λύσεις που προσφέρονται μπορεί να αναφέρονται επίσης στην απομακρυσμένη πρόσβαση με σκοπό τη διαχείριση κάποιου συστήματος ή την παρακολούθηση του όπως θα συνέβαινε εάν καθόταν κάποιος μπροστά από την οθόνη του συστήματος αυτού διατηρώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ασφάλεια που απαιτείται στην επικοινωνία. Τα δεδομένα στην περίπτωση αυτή καθίστανται διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή και όπου υπάρχει σύνδεση χωρίς την ανάγκη της μετακίνησης, αυξάνοντας την αποδοτικότητα και την συνεργατικότητα, μειώνοντας παράλληλα κόστη κτήσης και συντήρησης εξοπλισμού καθώς και από εργατοώρες και έξοδα μετακίνησης του προσωπικού που διαφορετικά θα έπρεπε να μεταβεί επιτόπου.

Η υλοποίηση μπορεί να περιλαμβάνει διασύνδεση με υπάρχοντα συστήματα για μέγιστη απόδοση και εξοικονόμηση καθώς και συνεργασία με υποδομές που βρίσκονται σε δημόσια δίκτυα για μέγιστη διαθεσιμότητα και ευκολία πρόσβασης.

Οι λύσεις που προτείνουμε περιλαμβάνουν:

  • Storage Systems
  • Server infrastructure
  • Virtualization
  • DR systems
  • Security systems
  • Network Infrastructure (Wired and Wireless)
  • Collaboration systems