Εικονικά δίκτυα (VPN)

Πρόκειται για λύση που συνδέει εικονικά τα διάφορα  σημεία μιας επιχείρησης χρησιμοποιώντας τις φυσικές συνδέσεις με το Διαδίκτυο που υπάρχουν στα σημεία αυτά.

Ένας χρήστης του δικτύου μπορεί με τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης που έχει όταν συνδέεται σε πόρους του δικτύου του σημείου που εργάζεται, να έχει πρόσβαση στους ίδιους πόρους όταν συνδεθεί και από οποιοδήποτε άλλο σημείο του υπόλοιπου ενοποιημένου εσωτερικού δικτύου, χωρίς να είναι προσβάσιμοι οι πόροι αυτοί από χρήστες του υπόλοιπου Διαδικτύου.

Η υλοποίηση μπορεί να περιλαμβάνει διασύνδεση με υπάρχοντα συστήματα για μέγιστη απόδοση και εξοικονόμηση καθώς και συνεργασία με υποδομές που βρίσκονται σε δημόσια δίκτυα για μέγιστη διαθεσιμότητα και ευκολία πρόσβασης.

Οι λύσεις που προτείνουμε περιλαμβάνουν:

  • Storage Systems
  • Server infrastructure
  • Virtualization
  • DR systems
  • Security systems
  • Network Infrastructure (Wired and Wireless)
  • Collaboration systems