Ασύρματη δικτύωση

Με την ασύρματη δικτύωση η επικοινωνία μεταξύ 2 σημείων υλοποιείται χωρίς την χρήση καλωδίων και λοιπών ενσύρματων μέσων χρησιμοποιώντας κατάλληλο πιστοποιημένο και εγκεκριμένο εξοπλισμό από τους πιο αξιόπιστους κατασκευαστές σε συνδυασμό με προσεκτική μελέτη των απαιτήσεων ώστε να επιτυγχάνεται  το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Προκειμένου να διασφαλιστεί έγκαιρα η αποτελεσματικότητα της υλοποίησης χρησιμοποιούνται εργαλεία που επιβεβαιώνουν την ζητούμενη ανάγκη κάλυψης με επιτόπια χρήση τους (sitesurvey) στο χώρο υλοποίησης όπως επίσης μέσω του (site survey) οριστικοποιούνται τα σημεία τοποθέτησης του εξοπλισμού με βάση τις ιδιαιτερότητες του χώρου.

ασύρματη δικτύωση μπορεί υπό προϋποθέσεις να χρησιμοποιηθεί επίσης για την επίτευξη επικοινωνίας με υψηλές ταχύτητες μεταξύ δύο ή και περισσότερων σημείων της επιχείρησης που απέχουν μεταξύ τους και που η χρήση ενσύρματων μισθωμένων κυκλωμάτων θα δημιουργούσε αυξημένο κόστος. 

Η υλοποίηση μπορεί να περιλαμβάνει διασύνδεση με υπάρχοντα συστήματα για μέγιστη απόδοση και εξοικονόμηση καθώς και συνεργασία με υποδομές που βρίσκονται σε δημόσια δίκτυα για μέγιστη διαθεσιμότητα και ευκολία πρόσβασης.

Οι λύσεις που προτείνουμε περιλαμβάνουν:

  • Storage Systems
  • Server infrastructure
  • Virtualization
  • DR systems
  • Security systems
  • Network Infrastructure (Wired and Wireless)
  • Collaboration systems