Νέα έκδοση iNODE 1.9.1 από τη Dataways

 •  

  Στην έκδοση αυτή περιλαμβάνονται νέα χαρακτηριστικά, βελτιώσεις ασφαλείας, καθώς και σημαντικές διορθώσεις σφαλμάτων προηγούμενων εκδόσεων.

   Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://inode.gr/product_news_view.php?id=83

   Πέρα από τις βελτιώσεις ασφαλείας και την λύση πολλών προβλημάτων τα πιο αξιοπρόσεχτα χαρακτηριστικά και βελτιώσεις της νέας έκδοσης είναι τα εξής:

   Νέα σουίτα Collaboration

  Στην έκδοση αυτή περιλαμβάνεται η νέα σουίτα εφαρμογών Collaboration, η οποία βασίζεται στο NextCloud και παρέχει μία self-hosted πλατφόρμα κοινής χρήσης αρχείων (File Sharing) και επικοινωνίας.  Μέσω αυτής οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση και να συγχρονίζουν τα αρχεία της συσκευής τους.  Μπορούν να επικοινωνούν και να συνεργάζονται με όλες τις συσκευές που διαθέτουν από οπουδήποτε.   Επιτρέπει επίσης στους χρήστες να μοιράζονται εύκολα αρχεία με άλλους χρήστες ή να δημιουργούν δημόσιους συνδέσμους – public links, προστατευμένους με κωδικό πρόσβασης για να επιτρέπουν σε άλλους να κατεβάζουν ή ακόμα και να ανεβάζουν αρχεία και να λαμβάνουν όλες τις σχετικές ειδοποιήσεις στο τηλέφωνό τους ή στην επιφάνεια εργασίας τους. Στο εγγύς μέλλον θα βελτιώσουμε τη σουίτα Collaboration με περισσότερες λειτουργίες και εφαρμογές και θα την ενισχύσουμε με περισσότερα εργαλεία επικοινωνίας.

   

   Υποστήριξη Public Calendar και Address book

  Σε προηγούμενη έκδοση, τα caldav και carddav έγιναν διαθέσιμα για να παρέχουν τα προσωπικά Address books και Calendars που είναι αποθηκευμένα στο διακομιστή αλληλογραφίας (Email server).  Στην παρούσα έκδοση, είναι δυνατή η χρήση κοινόχρηστων ημερολογίων και βιβλίων διευθύνσεων.  Θα πρέπει να δημιουργηθούν top level collections των address books και calendars, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αυτή η δυνατότητα, ενεργοποιώντας σχετικό εργαλείο του mailboxes management.  Αυτό το εργαλείο θα δημιουργήσει τις δύο συλλογές γραμματοκιβωτίων ανώτατου επιπέδου και θα επιτρέψει τη δημιουργία κοινόχρηστων ημερολογίων και κοινόχρηστων βιβλίων διευθύνσεων.

   Private File sharing cloud

  Είναι πλέον δυνατό να χρησιμοποιήσετε τη νέα σουίτα Collaboration ως κεντρικό File Server στο Cloud, και να εργαστείτε εξ αποστάσεως, συγχρονίζοντας τα τοπικά αντίγραφα εργασίας με τον κεντρικό cloud File Server. Χρησιμοποιήστε το iNODE για να δημιουργήσετε και να συγχρονίσετε τo προσωπικό σας Cloud Drive οπουδήποτε σε οποιαδήποτε συσκευή. Εγκαταστήστε την εφαρμογή nextcloud σε οποιαδήποτε συσκευή και εργαστείτε από απόσταση !

   Για περισσότερες λεπτομέρειες για την έκδοση 1.9.1 μπορείτε να ανατρέξετε στα iNODE v1.9.1 Release Notes

   ‘Όλοι οι χρήστες με ενεργό συμβόλαιο υποστήριξης έχουν την δυνατότητα να αναβαθμίσουν το σύστημά τους στην τελευταία έκδοση 1.9.1.

   Ειδικά οι χρήστες της υπηρεσίας Εmail Server είναι απαραίτητο να εγκαταστήσουν πρώτα την έκδοση 1.9.0c και να τρέξουν την διαδικασία mailbox conversion για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν την αναβάθμιση. Η διαδικασία αυτή μπορεί να εκτελεστεί χωρίς να διακοπεί η λειτουργία του mail server αλλά καλά είναι αυτό να γίνει σε μη εργάσιμες ώρες γιατί προκαλεί επιβάρυνση στο σύστημα. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης του iNODE.

   Σημείωση: Προτρέπουμε πάντα τους πελάτες με ενεργό συμβόλαιο να φροντίζουν να διατηρούν το σύστημά τους στην τελευταία έκδοση.

   Yπενθυμίζουμε ότι,  τα συστήματα που λειτουργούν με εκδόσεις χαμηλότερες της 1.8.x και έχουν ενεργοποιημένο Email Content Filtering (Antivirus, Antispam) δεν θα υποστηρίζονται.