Dataways Cisco Duo Multi-Factor Authentication

 •  

  Τα προβλήματα με το κλασσικό συνθηματικό χρήστη (password) και τι μπορεί να συμβεί σε περίπτωση παραβίασης;

  Με την ολοένα αυξανόμενη τάση κινητικότητας χρηστών,  απομακρυσμένης σύνδεσης για τηλεργασία αλλά και την χρήση εφαρμογών cloud, η ασφάλεια είναι, περισσότερο από ποτέ, πρωταρχικής σημασίας.

   «Τι θα γίνει εάν υποκλέψουν το συνθηματικό (password) ενός χρήστη της εταιρίας σας;»

  Οι κωδικοί σύνδεσης των χρηστών μιας επιχείρησης με τις εταιρικές της εφαρμογές είναι πολλές φορές ιδιαίτερα εύκολοι και επαναλαμβανόμενοι, αφήνοντας ευάλωτη την ίδια την επιχείρηση και τα δεδομένα της. Επίσης όσο αυξάνεται ο αριθμός εταιρικών χρηστών, αυξάνεται η πιθανότητα διαρροής κωδικών και γενικών στοιχείων της εταιρίας.

  «84% of data breaches are via credentials theft»

  Σε περίπτωση απώλειας κάποιου συνθηματικού χρήστη μια επιχείρηση είναι αυτόματα εκτεθειμένη σε ανεπιθύμητη είσοδο από μη εξουσιοδοτημένο χρήστη με σκοπό κάποια κακόβουλη ενέργεια. Τα δεδομένα της επιχείρησης αυτής διατρέχουν άμεσο κίνδυνο και κατά συνέπεια τίθεται σε κίνδυνο η  συνέχεια λειτουργίας της ίδιας της επιχείρησης.

   

  Τι είναι το Multi-FactorAuthentication (MFA) και γιατί είναι απαραίτητο σε κάθε επιχείρηση;

  Το Multi-FactorAuthentication (Αυθεντικοποίηση πολλών παραγόντων) είναι η προσθήκη ενός επιπλέον επιπέδου προστασίας πέραν από το κλασσικό συνθηματικό χρήστη για την είσοδο ενός χρήστη σε μια εταιρική εφαρμογή.

  Η αυθεντικοποίηση πολλών παραγόντων είναι μια μέθοδος ασφαλείας που χρησιμοποιεί δύο διαφορετικούς τρόπους για την επαλήθευση της ταυτότητάς ενός χρήστη. Αυτός ο επιπλέον τρόπος βοηθά να διασφαλισθεί ότι μόνο ο συγκεκριμένος χρήστης έχει πρόσβαση στην εταιρική εφαρμογή.

  Αντί να εισάγει ο εταιρικός χρήστης μόνο έναν κωδικό πρόσβασης για να συνδεθεί, θα του ζητηθεί να εισάγει έναν κωδικό που αποστέλλεται μέσω μηνύματος κειμένου ή κλήσης στο κινητό τηλέφωνό του ή παράγεται μέσω μιας εφαρμογής. Αυτό βοηθά στην βεβαίωση ότι μόνο ο συγκεκριμένος χρήστης έχει πρόσβαση στην εκάστοτε εταιρική εφαρμογή.

  Με το Multi-Factor Authentication μια επιχείρηση μπορεί να επαληθεύσει την ταυτότητα όλων των χρηστών των εφαρμογών της με ισχυρό έλεγχο ταυτότητας - αυθεντικοποίηση πολλών παραγόντων πρίν δώσει πρόσβαση στις εταιρικές αυτές εφαρμογές. Έτσι μπορεί εύκολα να προστατευθεί από τις συνέπειες του ηλεκτρονικού «ψάρεματος» (Phishing) και πολλές άλλες απειλές πρόσβασης.

   

    

   

  Cisco Duo Security – Cloud MFA Solution for Stolen or weak credentials protection with vast number of Application support (MSP)

  Protecting access is easy, effective and economical

   

  Τι είναι το Duo MFA;

  Το Duo MFA είναι μια cloud based λύση της Cisco για την προσθήκη ενός επιπλέον επιπέδου αυθεντικοποίησης για την είσοδο των χρηστών στις εφαρμογές της εταιρίας (Multi Factor Authentication).

   

  Τι παρέχει το Duo MFA;

  H υπηρεσία παρέχει MultiFactorAuthentication και προστατεύει όλες τις εφαρμογές (απεριόριστος αριθμός) του χρήστη από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ακόμη και σε ενδεχόμενη κλοπή των συνθηματικών πρόσβασης. Χρησιμοποιείται για να προστατεύσει την πρόσβαση στο VPN ή στις εφαρμογές σας (RemoteDesktop και πολλές άλλες). Το DuoMFA μπορεί να χρησιμοποιηθεί με  οποιαδήποτε κινητή συσκευή διαθέτει ο χρήστης.

   --

   

  Key Features

  Ασφάλεια σε όλες τις εφαρμογές μιας επιχείρησης

  Με το Duo MFA μια επιχείρηση μπορεί να ασφαλίσει όλες τις on-premises & cloud εφαρμογές της. Το DUO συνεργάζεται με πληθώρα των πλέον γνωστών εταιρικών εφαρμογών (Office 365, Cisco AnyConnect, AWS και πολλά άλλα). Επίσης για custom εταιρικές εφαρμογές παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για την αξιοποίηση του παρεχόμενου API.

   

  Εύκολη εγγραφή και διαχείριση χρηστών από τον IT Admin

  Το Duo MFA προσφέρει στον IT Admin πολύ μεγάλη ευκολία και ταχύτητα στην εγγραφή χρηστών και την διαχείριση αυτών, συγχρονίζοντας γρήγορα όλους τους χρήστες από υπάρχοντες καταλόγους, όπως το Active Directory κ.λπ.

   

  Γρήγορο Deployment στις εταιρικές εφαρμογές

  Ο τρόπος λειτουργίας (στο Cloud) του Duo MFA δεν απαιτεί καμία εγκατάσταση στην υποδομή ΙΤ μιας εταιρίας (το σύστημα αυθεντικοποίησης συνδέεται με το Internet). Αυτό σε συνδυασμό με την δυνατότητα της Dataways να το παρέχει με την μορφή συνδρομής το καθιστά την πλέον απλή, γρήγορη, αποδοτική και οικονομική λύση για κάθε εταιρία.  

    

  Ευελιξία στη χρήση του DUOMFA από κάθε εταιρικό χρήστη

  Οι πολλοί τρόποι ελέγχου ταυτότητας που προσφέρει το Duo το καθιστά ιδιαίτερα αποτελεσματικό για κάθε απαίτηση σύνδεσης ενός εταιρικού χρήστη, με ασφάλεια και ταχύτητα. Το Duo Push, που αποστέλλεται από την εφαρμογή αυθεντικοποίησης Duo Mobile, επιτρέπει στους χρήστες να εγκρίνουν push notifications για να επαληθεύσουν την ταυτότητά τους. Επίσης υποστηρίζονται,  mobile passcodes, SMS, τηλεφωνικές κλήσεις καθώς και βιομετρικά στοιχεία όπως το Touch ID.

   

  Αξιολόγηση του κινδύνου χρήστη με προσομοίωση ηλεκτρονικού "ψαρέματος"

  Με το Duo Phishing Simulator μπορεί πλέον μια εταιρία να υλοποιήσει στοχευμένες προσομοιώσεις ηλεκτρονικού "ψαρέματος" στο εσωτερικό της, για τον εντοπισμό ευάλωτων χρηστών και συσκευών. Οι πίνακες ελέγχου δεδομένων σας επιτρέπουν να μετράτε και να παρακολουθείτε τον κίνδυνο που πιθανά διατρέχει η επιχείρησή σας, από ένα και μόνο κέντρο ελέγχου.

   

  H Dataways έχοντας εμπειρία από τη μεγάλη εγκατεστημένη της βάση προσφέροντας υπηρεσίες IT security από το 2010 αναγνωρίζει τη συνεχώς αυξανόμενη σημασία της ασφάλειας των υποδομών IT στη σύγχρονη επιχειρηματικότητα.

  Το Cloud και η δυνατότητα εργασίας από απόσταση έχουν αυξήσει την πιθανότητα να συμβεί κάποιο περιστατικό ασφάλειας που θα θέσει σε κίνδυνο την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων σας.

  Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται ότι η ασφάλεια είναι κάτι που δεν εξαντλείται με την ύπαρξη συστήματος Antivirus ή Firewall.

  H Dataways σαν Managed Security Service Provider (MSSP) για Cisco Security λύσεις ασφαλείας (η μοναδική στην Ελλάδα) είναι σε θέση να υλοποιήσει καινοτόμες λύσεις ασφάλειας σε κάθε επιχείρηση, έχοντας πλέον την δυνατότητα να προσφέρει τα προϊόντα security της Cisco με συνδρομητική μορφή. 

  Τα προϊόντα αυτά είναι:

  • Cisco AMP4E – Zero Day Protection
  • Cisco Umbrella Insights – First Line of Defence using DNS
  • Cisco Umbrella for WiFi – First Line of Defence for Public hotspots and Internet Access
  • Cisco Duo Security – Cloud MFA Solution
  • Backup as a Service
  • Disaster Recovery as a Service

   

  Τα χαρακτηριστικά του μοντέλου MSSP που το διαφοροποιούν σε σχέση με τις λύσεις προπληρωμένης άδειας/συνδρομής είναι τα ακόλουθα:

  • Ο πελάτης μπορεί να διαμορφώσει/μεταβάλει (προσθήκη ή μείωση) τον αριθμό των αδειών χρήσης κάθε μήνα, όπως επιθυμεί
  • Δεν υπάρχει ελάχιστο όριο αριθμού αδειών για τα προϊόντα που προωθούνται με το μοντέλο MSSP
  • Η Dataways παρέχει υποστήριξη για τα προϊόντα MSSP, σε συνεργασία με τη Cisco
  • Η υπηρεσία προσφέρει κονσόλα διαχείρισης (Portal Access) μέσω της οποίας ο πελάτης διαχειρίζεται, παρακολουθεί και ενημερώνεται για τη χρήση της υπηρεσίας.

   

  Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το εμπορικό τμήμα της εταιρίας μας: sales@dataways.gr.

  Μπορείτε επίσης να ακολουθείτε τα νέα και τα events της εταιρίας μας στα κανάλια μας στο LinkedIn και στο Facebook.

  LinkedIn | Facebook

  #dataways #ciscoexperience #ict #itsecurity #cybersecurity