Δελτία Τύπου

  • Πιστοποίηση της Dataways με ISO27001:2013

    Η Dataways πιστοποιήθηκε από τoν φορέα πιστοποίησης TUV NORD για την τήρηση Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο ISO27001:2013. Σύμβουλος υλοποίησης του συστήματος ασφάλειας είναι η εταιρία PRIORITY.  

    ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ