Προϊόντα & Υπηρεσίες

iNODE Connectware

iNODE Connectware

Με προέλευση το τμήμα R&D της DATAWAYS, το iNODE είναι λογισμικό που καλύπτει πλήρως και ολοκληρωμένα την λειτουργία μιας επιχείρησης.

Υπηρεσίες Cyano Cloud

Υπηρεσίες Cyano Cloud

Η Dataways με το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας που έχει αποκτήσει στα 15 χρόνια λειτουργίας της, έχει σχεδιάσει και αναπτύξει ένα σύγχρονο ασφαλές και δυναμικό περιβάλλον φιλοξενίας υπηρεσιών Cloud βασισμένο στις πιο σύγχρονες τεχνολογίες.

Υποδομή

Υποδομή

Η Dataways με την εμπειρία και την τεχνογνωσία που διαθέτει μπορεί να προτείνει την πιο κατάλληλη λύση για την υλοποίηση υποδομής πληροφορικής και επικοινωνιών στο χώρο του πελάτη.

Υπηρεσίες Internet

Υπηρεσίες Internet

Η πρόσβαση στο Internetμέσω της Dataways διαθέτει κορυφαία ποιοτικά χαρακτηριστικά .