Υπηρεσίες Cyano Cloud

Η Dataways με το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας που έχει αποκτήσει στα 15 χρόνια λειτουργίας της και την αναγνωρισμένη άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση, έχει σχεδιάσει και αναπτύξει ένα σύγχρονο ασφαλές και δυναμικό περιβάλλον φιλοξενίας υπηρεσιών Cloud βασισμένο στις πιο σύγχρονες τεχνολογίες. Έχει δημιουργήσει έτσι την απαραίτητη υποδομή και το περιβάλλον διαχείρισης μέσω των οποίων παρέχει σε επιχειρησιακούς πελάτες τις υπηρεσίες υψηλής διαθεσιμότητας Cyano cloud (IaaS, UCaaS, BaaS, DRaaS, DaaS). 

Η υποδομή σχεδιάστηκε για να καλύψει τις ανάγκες για κρίσιμες εφαρμογές, αδιάλειπτη καθημερινή εταιρική λειτουργία, αποθήκευση δεδομένων και δυνατότητα κάλυψης σεναρίων υποδομών Disaster Recovery. Οι υπηρεσίες Cyano προσφέρονται με μορφή clear non-overbooking σε υποδομή υψηλής απόδοσης/διαθεσιμότητας και με συνεχή παρακολούθηση. Στα σημαντικά οφέλη των υπηρεσιών πρέπει να προστεθούν:

 • η δυνατότητα πρόσβασης από παντού,
 • η επαγγελματική υποστήριξη από έμπειρα στελέχη καθώς και
 • το απλοποιημένο διαχειριστικό περιβάλλον.

Οι υποδομές της DATAWAYS σχεδιάστηκαν ειδικά για την παροχή managed services και λειτουργούν υπό την εποπτεία ομάδας έμπειρων μηχανικών με μοντέλο 24x7x365. Η ομάδα των μηχανικών είναι εξειδικευμένη και διαπιστευμένη σε πολλά επίπεδα όπως Database engineers, Cisco certified network engineers (CCNA’s, CCNP’s), Unix/Linux experts, Citrix και VMware certified engineers. Παρέχεται enterprise level support ενώ η λειτουργία των υπηρεσιών IaaS καλύπτεται από SLAs πολύ υψηλής διαθεσιμότητας.

VirtualDataCenter / IaaS

Με τη χρήση της υπηρεσίας Infrastructure as a Service (IaaS) οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε εικονικούς διακομιστές (virtual servers) και πόρους δικτύου στην υποδομή Cyano με σκοπό τη χρήση τους όπως επιθυμούν και σύμφωνα με τις ανάγκες για τις οποίες παρέχονται. Η υπηρεσία προσφέρεται με μηνιαία χρέωση μέσω τυποποιημένων πακέτων υπηρεσιών, παρέχοντας όμως στον πελάτη τη δυνατότητα της διαμόρφωσης των υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανάγκες του.

Tο µεγάλο πλεονέκτηµα του Cloud computing είναι ότι αποτελεί µια πολυδιάστατη λύση που ελαχιστοποιεί παραδοσιακά κόστη κτήσης, αφού τελικά ο πελάτης πληρώνει την χρήση, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει µε εξαιρετικά πιο ευνοϊκούς όρους υψηλή διαθεσιµότητα, ευελιξία και ασφάλεια.

Η υπηρεσία ελέγχεται από Cloud Control Panel ενώ τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα είναι Windows ή Linux (RH, SLES, Debian, CentOS) ή Free BSD. Η Dataways αποτελεί Microsoft SPLA Volume Licensing Partner και μπορεί να παρέχει άδειες όλων των αντίστοιχων προϊόντων Microsoft με μηνιαίο αντίτιμο.

BaaS

(Backup as a Service)

Ο παραδοσιακός τρόπος off-site backup με τη χρήση ταινιών που καλύπτει την ανάγκη της γεωγραφικής διασποράς των εταιρικών δεδομένων στο κεφάλαιο επιχειρησιακή συνέχεια (Disaster Recovery) έχει αποδειχτεί τις περισσότερες φορές πολυδάπανος και αναποτελεσματικός όταν χρειαστεί.

Η Dataways συνεργάζεται με του μεγαλύτερους κατασκευαστές και είναι σε θέση να σας προτείνει διάφορες λύσεις ώστε να επιτύχετε αυτή την ανάγκη, του off-site data backup, ανάλογα με το Disaster Recovery Policyπου έχετε. Τα δεδομένα σας διατηρούνται ασφαλή στις υποδομές Cyano και μπορείτε να τα ανακτήσετε όποτε παραστεί η ανάγκη.

UCaaS

(Unified Communications as a Service)

Η υπηρεσία που απαλλάσσει την επιχείρηση από την ανάγκη να διατηρεί τηλεφωνικό σύστημα στα γραφεία της και

  • να επιβαρύνεται με κόστη λειτουργίας, συντήρησης ή παραμετροποίησης
  • να έχει εξειδικευμένο προσωπικό για την διαχείριση
  • να διατηρεί εξοπλισμό εφεδρείας για υψηλή διαθεσιμότητα

Η υπηρεσία περιλαμβάνει ποικιλία εργαλείων επικοινωνίας και επιτρέπει την επιχείρηση να γίνει πιο παραγωγική διότι προσφέρει δυνατότητες όπως:

  • Επικοινωνία video(video conferencing)
  • Multiparty onDemand or MeetMe conferencing
  • Ενημέρωση διαθεσιμότητας και κατάστασης χρήστη (Presence)
  • Δυνατότητα media rich chat κλειστού εταιρικού δικτύου με δυνατότητα Groupchat
  • Desktop sharing
  • Voice Mail
  • Auto Attendant
  • Onsite call signaling redundancy

H υπηρεσία βασίζεται στην ισχυ VPN. Προσφέρει έτσι αξιόπιστη και ασφαλή λύση στο πρόβλημα της πολυπλοκότητας που δημιουργείται από τις ανάγκες επικοινωνίας που μπορεί να έχει μία σύγχρονη επιχείρηση καθώς και στην αυξημένη δαπάνη που απαιτείται για την προμήθεια και συντήρηση όλου του απαραίτητου εξοπλισμού collaboration στο χώρο της επιχείρησης. Το μοντέλο μηνιαίας χρέωσης είναι ανάλογο με τις τρέχουσες ανάγκες, προσφέρει ευελιξία και προσαρμοστικότητα, ενώ η σύγχρονη υποδομή και η άρτια υποστήριξη συμβάλουν στην βελτίωση της απόδοσης και στην σταθερότητα της ποιότητας, απομακρύνοντας την ανάγκη για εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό στο χώρο της επιχείρησης. Η υποστήριξη από μία έμπειρη και αξιόπιστη ομάδα με ήδη μεγάλη εμπειρία σε υποδομές UC είναι επίσης πολύ σημαντικός λόγος για να επιλέξετε την υπηρεσία.

DRaaS (Disaster Recovery as a Service)

Στο σύγχρονο ολοκληρωμένο σχεδιασμό των επιχειρήσεων είναι πλέον απαραίτητο να λαμβάνεται υπόψη και η περίπτωση αντιμετώπισης σοβαρών καταστροφών που μπορούν να επηρεάσουν ή και να διακόψουν τη λειτουργία τους με πιθανές σημαντικές συνέπειες για το μέλλον τους. Από τα κρίσιμα ερωτήματα στη περίπτωση αυτή είναι και το πως μπορεί να συνεχισθεί και σε ποιο βαθμό η λειτουργία τους έως την αποκατάσταση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν. Οι υπηρεσίες Disaster Recoveryπαρέχουν την λύση για τις περιπτώσεις αυτές προκειμένου οι εταιρίες που τις χρησιμοποιούν να μπορούν να διαθέτουν πόρους και αντίγραφα δεδομένων και σε απομακρυσμένους χώρους σε σχέση με το σημείο καταστροφής και έτσι να μπορούν να ανακτούν τη λειτουργία τους στον επιθυμητό χρόνο με ασφάλεια για όσο διάστημα απαιτηθεί.

Η παρεχόμενη υπηρεσία μπορεί να διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών, λαμβάνοντας υπόψη και τον εξοπλισμό που διαθέτουν και θα επιθυμούσαν να συνεργαστεί με τις υποδομές Cyano.

DaaS

(Desktop as a Service)

Χρησιμοποιώντας υπηρεσίες DaaS μεταφέρεται λειτουργικά η φιλοξενία του ΙΤ, από τον χώρο σας στην κατάλληλη υποδομή Cyano, ελαχιστοποιώντας την ανάγκη τοπικής διαχείρισης καθώς και της διαρκούς ανανέωσης του εξοπλισμού χωρίς καμία υποχώρηση στην απόδοση της επιχείρησης. Οι εφαρμογές λειτουργούν, διαχειρίζονται και υποστηρίζονται μέσω web με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, αξιοπιστία και ταχύτητα, ενώ η προσθαφαίρεση χρηστών είναι πλέον εύκολη διαδικασία.

Migration Services

Με την ολοένα αυξανόμενη διείσδυση των υπηρεσιών cloud στην επιχειρηματική λειτουργία προκύπτει και η ανάγκη της ασφαλούς και αξιόπιστης μεταφοράς των εξυπηρετητών σας από κάποιον τρίτο πάροχο στις υποδομές της Dataways προκειμένου να μπορούν να ληφθούν όλα τα πλεονεκτήματα που μπορεί να παρέχει το νέο περιβάλλον υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό η Dataways μέσω της πολύχρονης εμπειρίας που διαθέτει έχει αναπτύξει συγκεκριμένη μεθοδολογία μεταφοράς (Migration) στις υποδομές της η οποία διαμορφώνεται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κάθε περίπτωσης. Για τον ίδιο λόγο χρησιμοποιούνται εξειδικευμένα εργαλεία και τεχνολογίες ανάλογα με την περίπτωση.