Υποδομή

Η Dataways με την εμπειρία και την τεχνογνωσία που διαθέτει μπορεί να προτείνει την πιο κατάλληλη λύση για την υλοποίηση υποδομής πληροφορικής και επικοινωνιών στο χώρο του πελάτη προκειμένου να αποκτηθεί ευελιξία, αποδοτικότητα, ταχύτητα, ευχρηστία και ασφάλεια. Σε κάθε περίπτωση ο εξοπλισμός που προτείνεται για χρήση είναι των σημαντικότερων παγκόσμια κατασκευαστών ώστε να λειτουργεί απροβλημάτιστα και αποτελεσματικά.

Η υλοποίηση μπορεί να περιλαμβάνει διασύνδεση με υπάρχοντα συστήματα για μέγιστη απόδοση και εξοικονόμηση καθώς και συνεργασία με υποδομές που βρίσκονται σε δημόσια δίκτυα για μέγιστη διαθεσιμότητα και ευκολία πρόσβασης.

Οι λύσεις που προτείνουμε περιλαμβάνουν:

 • Storage Systems
 • Server infrastructure
 • Virtualization
 • DR systems
 • Security systems
 • Network Infrastructure (Wired and Wireless)
 • Collaboration systems

Private Cloud

Πρόκειται για τις περιπτώσεις που είναι επιθυμητή η υλοποίηση υποδομής στο χώρο του πελάτη με προμήθεια νέου εξοπλισμού και χρήση τεχνολογίας virtualization. Μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη στην επιχείρηση, μεταξύ των οποίων καλύτερη εκμετάλλευση του υλικού, κεντρική διαχείριση του συστήματος, αποφυγή αγοράς πρόσθετου εξοπλισμού για κάθε εταιρική εφαρμογή και άμεση ενεργοποίηση υπηρεσιών. Επίσης διευκολύνεται η απομακρυσμένη πρόσβαση ενώ εφαρμόζονται αποτελεσματικότερα τεχνικές για την καλύτερη εξασφάλιση των δεδομένων και την επαναφορά τους σε περιπτώσεις καταστροφών. Πολλαπλά οφέλη προκύπτουν και από την μείωση του όγκου όσον αφορά τον εξοπλισμό που απαιτείται καθώς και από την μείωση της κατανάλωσης ρεύματος τόσο για τη λειτουργία των συστημάτων όσο και για την χρήση κλιματισμού. Οι λύσεις που προτείνουμε περιλαμβάνουν συστήματα:

  • Server virtualization
  • Desktop virtualization
  • VDI
  • Disaster recovery
  • Cloud Orchestration
  • Cloud billing

Εξοπλισμός Data Center

Ο εξοπλισμός που προτείνεται διαθέτει τεχνικά χαρακτηριστικά που του προσδίδουν αξιοπιστία, ευελιξία, επεκτασιμότητα και δυνατότητα συνεργασίας με άλλα συστήματα που είτε προϋπάρχουν είτε θα προβλεφθούν για να ολοκληρώσουν τις ανάγκες ενός έργου. Η τελική επιλογή καθορίζεται από την βασική χρήση που προορίζεται, από την απόδοση που είναι επιθυμητή, από το βαθμό επεκτασιμότητας που εκτιμάται, από τις τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν και από τις δυνατότητες σύνδεσης του με άλλα συστήματα. Κρίσιμοι παράγοντες επιλογής είναι επιπρόσθετα η ευκολία διαχείρισης και η υποστήριξη του εξοπλισμού από τον κατασκευαστή.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη διαθεσιμότητα και η αδιάλειπτη λειτουργία του πελάτη οι προτεινόμενες λύσεις περιλαμβάνουν διπλά εφεδρικά συστήματα, συνεργασία με εξειδικευμένα εταιρικά συστήματα αποθήκευσης καθώς και με υλοποιήσεις με γνώμονα τη συνέχιση της λειτουργίας ακόμη και σε περιπτώσεις καταστροφών.

Βασικοί παράγοντες επιτυχίας αποτελούν επίσης η καλωδιακή υποδομή, η ύπαρξη αδιάλειπτης παροχής ρεύματος, ο σωστός κλιματισμός του χώρου και η φυσική ασφάλεια.

 • Datacenter Unified Switching
 • Unified storage systems
 • Blade Server Systems