Συστήματα Συνεργασίας

Τα συστήματα συνεργασίας (collaboration systems) υλοποιούνται και παρέχονται με γνώμονα την επαύξηση της συνεργασίας μεταξύ των μελών της επιχείρησης για αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη παραγωγική διαδικασία σε όλα τα επίπεδα που εμπλέκεται η χρήση της πληροφορικής. Προσαρμόζονται στις ανάγκες του πελάτη και αυξάνουν τις δυνατότητες επικοινωνίας μειώνοντας παράλληλα τα κόστη που σχετίζονται με μετακινήσεις, τηλεπικοινωνιακά τέλη και συντήρηση του εξοπλισμού.