Εξοπλισμός Data Center

Ο εξοπλισμός που προτείνεται διαθέτει τεχνικά χαρακτηριστικά που του προσδίδουν αξιοπιστία, ευελιξία, επεκτασιμότητα και δυνατότητα συνεργασίας με άλλα συστήματα που είτε προϋπάρχουν είτε θα προβλεφθούν για να ολοκληρώσουν τις ανάγκες ενός έργου. Η τελική επιλογή καθορίζεται από την βασική χρήση που προορίζεται,  από την απόδοση που είναι επιθυμητή, από το βαθμό επεκτασιμότητας που εκτιμάται, από τις τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν και από τις δυνατότητες σύνδεσης του με άλλα συστήματα. Κρίσιμοι παράγοντες επιλογής είναι επιπρόσθετα η ευκολία διαχείρισης και η υποστήριξη του εξοπλισμού από τον κατασκευαστή.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη διαθεσιμότητα και η αδιάλειπτη λειτουργία του πελάτη οι προτεινόμενες λύσεις περιλαμβάνουν διπλά εφεδρικά συστήματα, συνεργασία με εξειδικευμένα εταιρικά συστήματα αποθήκευσης καθώς και με υλοποιήσεις  με γνώμονα τη συνέχιση της λειτουργίας ακόμη και σε περιπτώσεις καταστροφών.

Βασικοί παράγοντες επιτυχίας αποτελούν επίσης η καλωδιακή υποδομή, η ύπαρξη αδιάλειπτης παροχής ρεύματος, ο σωστός κλιματισμός του χώρου και η φυσική ασφάλεια.

  • Datacenter Unified Switching
  • Unified storage systems
  • Blade Server Systems
  • Datacenter Virtualization