Συστήματα Αποθήκευσης δεδομένων

Για την κεντρική αποθήκευση και διαχείριση των επιχειρησιακών δεδομένων προτείνονται λύσεις που στοχεύουν στην μείωση του συνολικού κόστους, στις αυξημένες δυνατότητες διαχείρισης, στην ευελιξία επέκτασης για κάλυψη μελλοντικών αναγκών, στην δυνατότητα χρήσης διάφορων μέσων αποθήκευσης. Οι λύσεις αυτές επιτυγχάνουν την ασφαλή αποθήκευση δεδομένων σε συνδυασμό με τεχνικές που βελτιστοποιούν την χρήση του αποθηκευτικού χώρου και επιτρέπουν την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα των δεδομένων. Υποστηρίζουν όλες τις τεχνικές δικτύωσης των συστημάτων αποθήκευσης και μπορούν να κλιμακωθούν από μικρές έως πολύ μεγάλες απαιτήσεις χωρητικότητας και απόδοσης. Επιτρέπουν την μεταφορά των δεδομένων σε απομακρυσμένα σημεία για αντιμετώπιση καταστροφών (Disaster Recovery). Λόγω των τεχνικών storage virtualization που διαθέτουν μπορούν να αποτελέσουν κοινό σύστημα για όλες τις πλατφόρμες εφαρμογών του datacenter.