Συστήματα Ασφαλείας για Δίκτυα

Η διαρκής χρήση των νέων τεχνολογιών και η τάση της απομακρυσμένης σύνδεσης για πλήθος εταιρικών εφαρμογών δημιουργεί την ανάγκη της αυξημένης προστασίας έναντι των διάφορων απειλών που μπορούν να εμφανισθούν. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ολοκληρωμένων πολιτικών ασφαλείας είναι απαραίτητα στο σύγχρονο περιβάλλον ώστε η επιχείρηση να εξασφαλίζεται ως προς τα δεδομένα της και την ανεμπόδιστη και αδιάκοπη λειτουργία των εφαρμογών και συστημάτων της. Με τις προτεινόμενες λύσεις καθορίζονται δικαιώματα πρόσβασης, θωρακίζεται το δίκτυο απέναντι σε προσβολή από ιούς, κακόβουλες πράξεις και επιθέσεις και δημιουργούνται μηχανισμοί ελέγχου και αποτροπής επικίνδυνων καταστάσεων, εφαρμόζονται φίλτρα πρόσβασης ανάλογα με τον χρήστη αλλά και το  περιεχόμενο της πληροφορίας.

Συμπληρωματικά με τη χρήση κατάλληλων εφαρμογών και σε συνδυασμό με τους πόρους της επιχείρησης υλοποιούνται πολιτικές λήψης και τήρησης αντιγράφων ασφαλείας ώστε να είναι δυνατή η κατά το δυνατόν άμεση ανάκτηση σε περιπτώσεις απρόβλεπτων απωλειών.