Υποστήριξη & Συντήρηση

Προσφέρεται υποστήριξη των παρεχόμενων υπηρεσιών από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό της Dataways για κάθε θέμα που θα μπορούσε να προκύψει κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών. Το τμήμα υποστήριξης είναι προσβάσιμο είτε τηλεφωνικά είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας είτε μέσω ειδικής πλατφόρμας καταγραφής συμβάντων.

Κάθε αίτημα υποστήριξης, άσχετα από τον τρόπο άφιξης του, δημιουργεί ένα συμβάν στην βάση δεδομένων υποστήριξης της Dataways ώστε να είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή η αναζήτηση του καθώς και η πλήρης καταγραφή του ιστορικού ενεργειών που σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα. Παράλληλα μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής καταγραφής και διατήρησης συμβάντων εμφανίζεται η κατάσταση που βρίσκεται ώστε να εφαρμόζεται αυτοματοποιημένα διαδικασία για την κλιμακωτή ανάληψη ευθύνης (escalation) σε περίπτωση καθυστερημένης επίλυσης με βάση το επίπεδο υποστήριξης που έχει συμφωνηθεί για την κάθε περίπτωση συνεργασίας (support schemes).

Εκτός των πιθανών προβλημάτων ή δυσλειτουργιών που μπορεί να κληθεί να αντιμετωπίσει, το τμήμα υποστήριξης της Dataways δύναται να αναλαμβάνει μετά από απαίτηση του πελάτη την υλοποίηση σύνθετων και εξειδικευμένων έργων είτε ολοκληρωμένα και αποκλειστικά είτε επικουρικά προς το τεχνικό του τμήμα.